Інформація щодо згоди на надання, обробку й зберігання персональних даних

Надаючи свої контактні дані через контактну форму на сайті sypros.cz, користувач відповідно до Загального регламенту про захист даних (GDPR)  Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 надає контролеру – компанії Sypros RWB s.r.o., ІН: 24245577, юридична адреса: вул.: Biskupcova 1653/27, 130 00 Praha 3 – згоду на збирання, обробку й зберігання наданих ним персональних даних. Ці персональні дані збиратимуться, зберігатимуться й оброблятимуться для можливого контакту з користувачем у майбутньому у зв’язку з комерційною діяльністю контролера, тобто з метою надсилання комерційних повідомлень від контролера. Персональні дані оброблятимуться й зберігаються неавтоматизовано в електронній або письмовій формі.

Користувач бере до уваги, що він має право отримувати від контролера інформацію про те, які персональні дані про нього обробляє контролер; у разі виявлення неточності або неповноти цих даних він має право на їхнє виправлення, доповнення або видалення, має право на заперечення, право на обмеження обробки своїх персональних даних та право на перенесення своїх персональних даних, і все це відповідно до чинного законодавства, що регулює захист персональних даних.

Цю згоду користувач надає строком на 5 (п’ять) років. Користувач також бере до уваги, що має право відкликати свою  згоду в будь-який час, надіславши електронного листа на адресу info@sypros.cz або натиснувши на відповідне посилання в комерційному повідомленні, отриманому від контролера даних. У такому разі контролер зобов’язаний забезпечити видалення персональних даних користувача без зайвого зволікання. Користувач має право подати скаргу до компетентного наглядового органу, яким є Бюро з питань захисту персональних даних www.uoou.cz, у разі порушення контролером зобов’язань щодо обробки персональних даних користувача.